Archive for the ‘Човек и природа’ Category

16 април 2012г – Човекът и природата

Жизнени процеси при растенията и животните

Разнообразието  на живата природа

Човек и Природа – 11 декември 2011г.

Движение и енергия

27 ноември 2011г.

Човек и природа:
Движение и енергия- тест
Какво зная за водата

Човек и общество:
Дунавска равнина
Рила и Пирин
Старопланинска област

11.11.11

Без никакъв фатализъм Ви представяме новите материали в сайта. Те са:

Географски области

Събиране и изваждане на естествени числа-І

Събиране и изваждане на естествени числа-ІI

28 септември 2011г.

Нашата родина България

България на картата на света

Полезни изкопаеми

Съществителни имена

Календар 2011-2012

Входящи нива и преговор по някои предмети – 16 септември 2011г.

Входно ниво по човекът и природата

Тест по математика- входно ниво

Тест по БЕ – входно ниво

ТЕСТ по Човек и Общество – начален преовор

ТЕСТ по Човек и Общество – начален преовор

Изходящи нива за трети клас

Български език
Български език

Математика
Математика
Математика

Човек и природа
Човек и природа

Човек и обшество